Pobranie materiału do badań laboratoryjnych


W gabinecie istnieje możliwość pobrania materiału do badań mykologicznych - w kierunku grzybicy - z paznokci i skóry stóp oraz dłoni. 

Pobierany jest też wymaz do badań bakteriologicznych z zakażonych wałów paznokci - zanokcica- w przebiegu wrastających paznokci.